ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

1 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

1 คน

รวมทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

รวมวันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ
# วันที่ ระดับ ม.1 ระดับ ม.4 ระดับ ป. 1 รวม
1 16 พฤษภาคม 2565 100 1
# เลขที่ ชื่อ-สกุล ชั้น แผน ประเภท วันที่สมัคร
1 65100001 เด็กชายนัฐพงษ์ บุญยะคงรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.35 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์